Prepaid Kaart Algemene voorwaarden (Online aankoop)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw Prepaid Card. U dient deze zorgvuldig te lezen. In de algemene voorwaarden staat “u” voor de naam van de Prepaid Kaarthouder en de gemachtigde gebruiker van het Prepaid Card. “Wij”, “ons” of “onze” staat voor Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) die namens haar optreedt. “Website” betekent dat onze website op www.moneypass.nl.

Moneypass is een handelsnaam van MK INVESTMENTS GROUP B.V.
KVK: 63128039
RIETVELDENWEG 41A
5222AP ‘S-HERTOGENBOSCH
BTW Nummer: NL8551.04.387.B01

We zijn van ma. t/m vr. Open van 10:00 tot 16.30. U kunt ons bereiken per email, telefoon of post.

E-Mail
Stuur een email naar support@moneypass.nl . Vermeld uw naam, email adres en telefoonnummer . Vermeld niet uw kaartnummer. Wij zullen proberen binnen 24 uur uw vraag te beantwoorden.

Telefoonnummer: 073 781 0003

Klant Correspondentie
Moneypass
Rietveldenweg 41A
5222 AP, ‘s-Hertogenbosch
Nederland

 

 1. Uw Prepaid MasterCard kaart
  U kunt gebruik maken van de Prepaid Kaart op elke locatie die het MasterCard acceptatie teken heeft, zoals winkels, restaurants, online, of op de telefoon. U kunt ook in het buitenland gebruik maken van uw Prepaid kaart. Voordat u de Prepaid Kaart gebruikt moet u ervoor zorgen dat er genoeg geld op is geladen. U zult niet in staat zijn en moet niet proberen om Prepaid Kaart te gebruiken na de vervaldatum. Uw Prepaid Kaart is geen credit kaart en kan alleen worden gekoppeld aan uw bankrekening voor van het opladen van de kaart. U zult geen rente verdienen over het saldo op uw Prepaid Kaart.
 2. Het aanvragen en activeren van uw Prepaid Kaart
  Voor het aanvragen van onze primaire Prepaid Kaart moet u ten minste 18 jaar oud en een ingezetene zijn van Nederland. Wij eisen het bewijs van wie u bent en van uw adres. We kunnen u vragen om dit middels een schriftelijk bewijs te bewijzen en / of wij kunnen digitale controles op u verrichten. U moet uw handtekening plaatsen op strip op de achterkant van de Prepaid kaart zodra deze is ontvangen. Kijk op onze websitewww.moneypass.nl voor alle opties om uw Prepaid Kaart laden op te laden, of wij verwijzen u naar de “Het opladen van uw Prepaid Kaart” sectie hieronder. Voor het aanvragen van een tweede Prepaid Kaart, moet de eerste kaarthouder ten minste 18 jaar oud zijn en ingezetene van Nederland. Tweede kaarthouders moeten minimaal 13 jaar of ouder zijn, en ingezetene van Nederland. We kunnen vragen van u / hen om dit middels een schriftelijk bewijs te bewijzen, of we kunnen digitale controles verrichten. Alle kosten voor een tweede kaart zijn dezelfde als die voor een eerste kaart. Door het gebruik maken van de Prepaid Kaart gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Het opladen van uw Prepaid Kaart
  Geld kan online op uw Prepaid Kaart geladen worden opwww.moneypass.nl.. De maximale initiële totale bedrag op uw Prepaid Kaart is € 3.750. Uw Prepaid Kaart kan niet meer dan twee keer worden opgeladen in een dag. Het saldo op uw Prepaid Card kan op elk moment nooit hoger zijn dan € 3.750. Wij behouden ons het recht om een bepaalde oplaad transactie niet te accepteren. Na ontvangst is uw geld meteen beschikbaar voor gebruik.
 4. Het gebruik van uw Prepaid Kaart
  Gedetailleerde instructies voor het gebruik van u uw Prepaid Kaart zijn te vinden op de Website. U dient deze instructies te volgen wanneer u uw Prepaid Kaart gaat gebruiken. We zullen de waarde van uw transacties aftrekken van het saldo op uw Prepaid Kaart. We zullen ook alle van toepassing zijnde kosten aftrekken zodra zij verschuldigd zijn door u, zie onze tarieven sectie hieronder voor meer informatie over onze tarieven. De Prepaid Kaart is ons bezit. We kunnen u vragen om te stoppen met het gebruiken van uw Prepaid Kaart en het terug te sturen naar ons of te vernietigen. We kunnen op elk moment staken, beperken of annuleren van uw prepaid kaart of weigeren om een prepaid-kaart te verstrekken of te vervangen voor redenen in verband met het volgende:
  • We zijn bezorgd over de veiligheid van uw account of van de Prepaid kaarten die we hebben verstrekt aan u;
  • we vermoeden dat uw account wordt gebruikt in een niet-toegestane of frauduleuze wijze;
  • of we moeten het doen om te voldoen aan de wet.

Als we dit doen, vertellen wij het u zo snel mogelijk of wanneer we zijn toegestaan om dit te doen, na het nemen van de volgende stappen. Net als andere betaalkaarten, kunnen wij niet garanderen dat een verkoper uw Prepaid Kaart accepteert. We mogen ook weigeren om een transactie te betalen:
• Als we bezorgd zijn over de veiligheid van uw prepaid kaart of we vermoeden dat uw Prepaid-kaart wordt gebruikt in een niet-toegestane of frauduleuze wijze;
• Als er onvoldoende middelen zijn opgeladen op uw Prepaid Kaart op het moment van een transactie om het bedrag van de transactie en eventuele van toepassing zijnde kosten te dekken;
• Als er een uitstaande Tekort is op de prepaid kaart volgens situatie 12;
• als wij gegronde redenen hebben om te geloven dat u handelt in strijd met deze overeenkomst;
• als we vermoeden dat een transactie mogelijk verdacht of illegaal is (bijvoorbeeld, als we vermoeden dat een frauduleuze transactie wordt gemaakt), of
• gevolg zijn van fouten, storingen (mechanisch of anderszins) of weigeringen door handelaren, betalingsverwerkers of betaalsystemen voor het verwerken van transacties.
Als we weigeren om een transactie te autoriseren, zullen wij, indien mogelijk, u meteen vertellen waarom, tenzij het onwettig zou zijn voor ons om dat te doen. U kunt de informatie die wij bewaren corrigeren die ons aanleiding geeft om een transactie te weigeren door contact op te nemen met ons op +31 (0) 73 781 0003.

 1. Autoriseren van Transacties
  Onder voorbehoud van de opties van betrokken Prepaid Kaart, kan de autorisatie van een transactie inhouden de toestemming voor een enkele transactie, een reeks of terugkerende transacties (waaronder transacties voor onbepaalde duur) of pre-autorisatie van toekomstige transacties van een bepaalde of onbepaalde bedrag Een Prepaid Kaart transactie wordt beschouwd als geautoriseerd door u, wanneer u;
  • de transactie autoriseert op het verkooppunt door het volgen van de instructies van de handelaar of de verkoper om de transactie te autoriseren, dit houd in:
  a) het invoeren van uw PIN-code of het verstrekken van een andere beveiligingscode;
  b) het ondertekenen van een verkoop-bon;
  c) het verstrekken van de Prepaid Kaart gegevens en / of enige andere gegevens wanneer gevraagd;
  d) zwaaien / swipen van de Prepaid-kaart over een kaartlezer of het plaatsen van uw prepaid-kaart in een kaartlezer voor het verrichten van een betaling
  • Plaats een Prepaid Kaart en toets uw PIN-code in om een geldopname te doen bij een geldautomaat;
  • doe een verzoek voor een voorschot in contanten op elk bank loket;
  Autorisatie voor een transactie mag niet door u worden ingetrokken (of herroepen) nadat het is ontvangen. Echter, de volgende transacties kunnen worden ingetrokken als u of een extra Prepaid Kaarthouder de leverancier op de hoogte stelt (plus het verstrekken van een kopie van de kennisgeving aan ons):
  • elke transactie waar is overeengekomen dat die zal plaatsvinden op een later tijdstip dan de datum van autorisatie, zolang de melding niet later dan aan het einde van de dag is gedaan op de werkdag voordat het zou plaatsvinden;
  • Automatische incasso’s als zij zich voordoen na de datum van de opname
  Geld ontvangen door ons om de geautoriseerde transacties te betalen zal aan de verkoper worden betaald binnen 3 dagen nadat wij de opdracht tot betaling hebben ontvangen. Een transactie (de betalingsopdracht) zal worden ontvangen als volgt:
  • voor aankopen en ATM-transacties, op het moment dat wij de transactie instructie hebben ontvangen van de verkopende handelaar of ATM-operator;
  • voor andere transacties die rechtstreeks aan ons worden gecommuniceerd, op het moment dat u ons vraagt om de transactie te voltooien.
  • Indien met betrekking tot;
  a) voor aankopen en ATM-transacties, op het moment dat wij de transactie instructie ontvangen van de verkopende handelaar of ATM-operator; of
  b) andere handelingen die rechtstreeks aan ons worden gecommuniceerd, kunt u ons vragen om de transactie te voltooien na 15.00 uur de transactie opdracht of verzoek wordt geacht te zijn ontvangen door ons op de volgende werkdag.
 2. Annulering en het verstrijken van uw Prepaid Kaart
  Deze overeenkomst zal zich voor onbepaalde tijd voortzetten tenzij beëindigd door of annulering van de kaart of verstrijken van de geldigheid. U heeft een wettelijk recht om uw Prepaid Kaart te annuleren tot 14 dagen nadat u de Prepaid Kaart heeft ontvangen zonder dat de Annuleringskosten in rekening worden gebracht – Dit periode van 14 dagen is bekend als de “Afkoelingsperiode”. Onder deze voorwaarden, heeft u ook het recht om uw Prepaid Kaart te annuleren op elk moment na de 14 daagse Afkoelingsperiode, zonder mededeling, en de eventuele resterende bedragen op uw Prepaid Kaart zal worden teruggegeven aan u binnen 5 dagen nadat een bevredigende controle heeft plaatsgevonden. Wij kunnen uw overeenkomst annuleren om welke reden dan ook met een opzegtermijn van minstens 2 maanden:
  • Als deze overeenkomst of uw kaart vervalt op een ingestelde datum en we zijn niet overeengekomen om deze overeenkomst te verlengen;
  • als u een belangrijk onderdeel van deze overeenkomst verbreekt, of herhaaldelijk verbreekt met de overeenkomst en faalt om de zaak tijdig op te lossen;
  • als je handelt op een wijze die dreigend of beledigend is tegenover ons personeel, dan wel een van onze vertegenwoordigers;
  • als u faalt in het betalen van de kosten die u heeft gemaakt of faalt in het recht zetten van eventuele tekorten;
  • in het geval van uw overlijden We kunnen deze overeenkomst ook annuleren of uw kaart of rekening onmiddellijk blokkeren indien wij vermoeden dat uw Prepaid Kaart bewust wordt gebruikt door u om fraude te plegen of voor andere illegale doeleinden. Als wij dat doen zullen wij het aan u melden zodra we toestemming hiervoor hebben. Indien wij uw Prepaid Kaart annuleren, moet u ons vertellen wat u wilt dat wij met de ongebruikte bedragen doen binnen 3 maanden na de datum waarop wij u vertellen dat uw Prepaid Kaart wordt geannuleerd. We kunnen de bedragen terugstorten op de rekening waarmee de kaart is opgeladen, op een bankrekening met dezelfde naam als de prepaid-kaart of we kunnen cheque uitgeven voor uw terugbetaling. Let op: wij zullen uw ID nodig hebben om uw identiteit te verifiëren, om de Anti witwas eisen van geld eisen te voldoen. Indien wij geen contact hebben gehad binnen drie maanden zal het geld geretourneerd worden op de bron die gebruikt is om de kaart op te laden.

Als uw Prepaid Kaart wordt geannuleerd, zullen wij uw Prepaid Kaart onmiddellijk blokkeren zodat het niet gebruikt kan worden. U heeft geen recht op een terugbetaling van geld dat u al hebt uitgegeven aan geautoriseerde transacties, of in afwachting van of kosten voor het gebruik van de Prepaid Kaart van voor de Prepaid Kaart is geannuleerd of verlopen. U kunt uw Prepaid Kaart annuleren door het sturen van een e-mail naar ons via de “contact” functie op de website, en bevestigt dat u uw Prepaid Kaart heeft vernietigd. Als u uw Prepaid Kaart annuleert, wanneer alle transacties en kosten zijn afgetrokken, zullen we ervoor zorg dragen dat alle ongebruikte geld terug wordt betaald aan u, zie “Uw rechten op Terugkoop van de bedragen en vergoeding van transacties op uw Prepaid Kaart” hieronder voor meer informatie. Terugkoop kosten kunnen in rekening gebracht worden (zie tarieven hieronder), tenzij u heeft afgesproken om alle ongebruikte bedragen over te zetten op een andere Prepaid Kaart beheerd door ons, of u kan uw Prepaid Kaart annuleren binnen 14 dagen na ontvangst. Uw Prepaid Kaart is 24 maanden geldig. Kort voor het verstrijken van uw Prepaid Kaart, zullen wij contact met u nemen om te vragen of u een vervangende kaart nodig hebt. Als u zo snel mogelijk kan bevestigen dat u een vervangende kaart wenst te ontvangen dan, afhankelijk van het ontvangen van aanvaardbaar bewijs van de identiteit van u, zullen we een nieuwe kaart uitgeven vóór het verlopen van uw kaart. Wanneer we een vervangende Prepaid Kaart uitgeven kunnen wij kosten in rekening brengen. Zie sectie 12 voor een overzicht van de kosten.

 1. Het veilig houden van uw Prepaid Kaart
  U moet uw Prepaid Kaart behandelen als contant geld. Als die verloren of gestolen is, kunt u uw geld geheel of gedeeltelijk kwijtraken op uw Prepaid Kaart, op dezelfde manier als wanneer u contant geld verliest in uw portemonnee of tas. Als gevolg daarvan moet u uw Prepaid Kaart veilig bewaren en niet door iemand anders laten gebruiken. Wanneer u een PIN-code krijgt, moet u deze altijd geheim houden. U moet de pincode onthouden, en nooit openbaar maken van de PIN-code of beveiliging informatie. Als u vermoedt dat iemand anders uw PIN-code kent, moet u deze zo spoedig mogelijk veranderen. Je kunt je PIN-code veranderen naar iets meer gedenkwaardig bij de meeste geldautomaten door het volgen van de instructies op het scherm. Wij raden u aan het saldo op uw Prepaid Kaart regelmatig online op de website te controleren. Wij zullen u voorzien van uw Prepaid Kaart balans en een overzicht van recente transacties, hetzij langs elektronische weg of op elk moment op onze beveiligde website. Uw statement ziet er als volgt uit:
  • informatie met betrekking tot elk Prepaid Kaart transactie die u in staat stelt om ze te kunnen identificeren;
  • het bedrag van de Prepaid Kaart transactie getoond in de valuta waarin de transactie werd betaald of ten laste van de rekening;
  • het bedrag van de kosten voor de transactie
  • de datum waarop de transactie werd geautoriseerd of geplaatst op de rekening.
 2. Verloren of gestolen Prepaid Kaart en niet geautoriseerde of verkeer uitgevoerde betalingen
  U moet ons zo spoedig mogelijk melden door ons te bellen op onze 24 uur verloren of gestolen kaart hulplijn op +31 (0) 73 781 0003 als u weet of vermoedt dat een Prepaid Kaart verloren of gestolen is, of dat de PIN-code of wachtwoord bekend is bij een onbevoegd persoon of als u denkt dat een transactie onjuist is uitgevoerd. Als u aan ons vraagt om te doen, zullen we elk betwiste transactie onderzoeken of misbruik van uw Prepaid Kaart en kunnen we meer informatie en hulp van u nodig hebben. We zullen elk verkeerd uitgevoerde transactie onmiddellijk terugbetalen tenzij we enige reden hebben om te geloven dat het incident is veroorzaakt door een breuk van deze overeenkomst, grove nalatigheid of indien wij redelijke gronden hebben om frauduleuze activiteiten vermoeden. Als uit onze onderzoeken blijkt dat een betwiste transactie werd goedgekeurd door u, of u hebt frauduleus of met grove nalatigheid gehandeld (bijvoorbeeld door uw prepaid kaart of PIN-code niet veilig te houden), kunnen we enige terugbetaling aan u terugdraaien en u kunt aansprakelijk gesteld worden voor alle verlies die wij kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de Prepaid Card.

U zult aansprakelijk worden gesteld tot een maximum van £ 50 voor eventuele verliezen in verband met voortvloeiende niet-geautoriseerde betalingstransacties –

 1. a) van het gebruik van de verloren of gestolen kaart
  b) waar u zich de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken van de kaart niet veilig heeft gehouden
 2. Onze aansprakelijkheid
  Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit:
  • een oorzaak die het gevolg is van abnormale of onvoorziene omstandigheden buiten onze controle, gevolgen die onvermijdelijk zouden zijn geweest, ondanks al onze inspanningen van het tegendeel, of
  • een winkelier weigert om je Prepaid Kaart te aanvaarden, of
  • onze naleving van de wet-en regelgeving; of
  • verlies of beschadiging van gegevens, tenzij veroorzaakt door onze opzettelijke fout.
  Wij zijn ook niet aansprakelijk voor:
  • onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van inkomsten, goodwill, kansen of verwachte besparingen;
  • enige indirecte of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht om enige redelijke kosten in rekening te brengen die wij moeten maken in het nemen van maatregelen om u te stoppen met het gebruik van deze Prepaid Kaart en het terugkrijgen van eventuele gelden die u verschuldigd bent als gevolg van uw activiteiten.

 1. Uw recht op terugkoop van bedragen en de vergoeding van transacties op uw Prepaid Kaart
  Terugkrijgen van de bedragen op uw Prepaid Kaart
  U hebt het recht om de bedragen op uw Prepaid Kaart terug te krijgen te allen tijde geheel of gedeeltelijk. Om dit te doen, stuur ons een e-mail via de “contact” faciliteit op de website, of contact ons op telefoon +31(0) 73 781 0003 met het verzoek voor de terugkoop en de vermelding van het bedrag dat terug gekregen moet worden. Als u verzoekt voor terugkoop van alle fondsen op uw Prepaid Kaart, dient u schriftelijk te bevestigen dat u uw Prepaid Kaart hebt vernietigd door het door te knippen. Wanneer we uw verzoek verwerken, kunnen wij u vragen om ons te voorzien van documenten, zoals identificatie, zodat wij uw aanvraag kunnen verwerken in overeenstemming met de wettelijke vereisten. We kunnen ook kosten in rekening brengen als een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
  1. U verzoekt een terugkoop voor de beëindiging of het verlopen van deze overeenkomst
  2. U annuleert deze overeenkomst voor de overeengekomen beëindiging of vervaldatum, of
  3. U vraagt terugkoop meer dan een jaar na de datum van beëindiging of het verlopen van deze overeenkomst

Zie sectie 12 voor een overzicht van de kosten met inbegrip van kosten voor terugkoop. We zullen de waarde van de bedragen op uw kaart niet terug betalen indien u uw verzoek voor terugkoop van het geld meer dan zes jaar na de datum van beëindiging of het verlopen van deze overeenkomst Wij zullen een cheque sturen naar je laatste opgegeven adres, of we regelen een elektronische overschrijving naar een bankrekening doorgegeven door u. Echter, om ons in staat stellen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, kunnen wij u vragen ons te voorzien van bepaalde informatie, voordat we uw verzoek om teruggave kunnen verwerken.
Terugbetaling Transacties

Het kan zijn dat u recht heeft om terugbetaling te eisen met betrekking tot transacties waarbij:
• de transacties niet waren toegestaan op grond van deze overeenkomst;
• we zijn verantwoordelijk voor een transactie die verkeerd werd uitgevoerd aan ons aangemeld overeenkomstig artikel 8 hierboven;
• een pre-geautoriseerde transactie heeft het exacte bedrag niet opgeven tijdens het verlenen van de autorisatie en de in rekening gebrachte bedrag door een leverancier is meer dan u of een extra Prepaid Kaarthouder redelijkerwijs had kunnen verwachten, rekening houdend met de normale uitgaven patronen op de prepaid kaart of de omstandigheden van de transactie.
• een claim voor een terugbetaling voor de gegeven omstandigheden hierboven beschreven zal niet worden aanvaard indien het bedrag van de transactie ter beschikking werd gesteld aan u ten minste 4 weken voor de transactie datum of het is gemaakt meer dan 8 weken na debitering aan uw account.
• we werden in kennis gesteld van de niet-toegestane / verkeerd uitgevoerde transactie binnen 13 maanden na de datum van debitering

 1. Wijzigingen in deze voorwaarden
  Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde veranderen door kennisgeving aan u per e-mail of andere overeengekomen wijze ten minste 2 maanden vóór de verandering gemaakt word. De up-to-date versie van de Prepaid Kaart voorwaarden zullen altijd beschikbaar zijn op de website. De wijziging zal automatisch van kracht zijn en van u zal worden aangenomen dat de aangemelde wijziging zijn aanvaard, tenzij u aangeeft dat u niet akkoord gaat met de wijziging. In dat geval, zullen we dit bericht te behandelen als melding dat u direct wenst te beëindigen. In dergelijke gevallen vergoeden wij het saldo op de kaart in overeenstemming met artikel 10 hierboven en aan u zullen er geen terugkoop kosten in rekening worden gebracht. We kunnen direct wijzigingen aanbrengen in de wisselkoers gebruikt om buitenlandse transacties om te zetten in Sterling. Voor alle transacties in een vreemde valuta kunt u zien wat de toepasselijke wisselkoers was op het moment van de transactie door contact op te nemen met onze Klantenservice Team.
 2. Kosten en gebruiksbeperkingen
  Wij rekenen geen kosten voor het controleren van uw on-line balans en transacties. Echter, de volgende tarieven wel van toepassing. Wanneer u uw Prepaid Kaart gebruikt bij een geldautomaat, kunt u ook onderworpen zijn aan de geldende tarieven, toeslag regels en voorschriften van de desbetreffende ATM, of andere financiële instelling of vereniging. Als we besluiten om een verhogen of invoeren van nieuwe kosten, melden wij u per e-mail, tekst of post, op zijn minst twee maanden voordat eventuele wijzigingen van kracht worden. Autorisatie zal worden aangevraagd voor alle transacties op het moment dat de transactie word uitgevoerd. In het onwaarschijnlijke geval, om welke reden dan ook, een transactie is voltooid als er onvoldoende geld op de Prepaid kaart voor die transactie (een “Tekort”), wordt het tekort door u betaald, tenzij het komt door een fout van de kant van de winkelier waar het Prepaid Kaart werd gebruikt, in dit geval kunnen we proberen het tekort van de retailer te krijgen. U gaat ermee akkoord dat, zodra we dit Tekort aan u bekend maken, brengen wij u dit tekort bedrag in rekening. Wij kunnen het bedrag van het tekort op een andere Prepaid kaart die u van ons heeft in rekening brengen, of een andere betalingsmethode die u kan aangeven op dat moment, of tegen enige fondsen die u vervolgens kan opladen op uw Prepaid-kaart of op een extra Prepaid Kaart die u heeft besteld. Totdat wij het tekort bedrag ontvangen, kunnen wij uw Prepaid Kaart blokkeren en eventuele extra Prepaid kaarten die aan u zijn verbonden.
 3. Uw gegevens
  U moet ons zo snel mogelijk melden als u uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres wijzigt. Als wij met u contact opnemen met betrekking tot uw Prepaid Kaart, bijvoorbeeld, om u te melden dat wij uw Prepaid Kaart hebben geannuleerd of om u een terugbetaling per cheque te sturen, zullen we gebruik maken van de meest recente adresgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Alle e-mail aan u zal worden behandeld als zijnde ontvangen door zodra deze door ons wordt gestuurd. Wij zijn niet aansprakelijk voor u of indien uw contactgegevens zijn veranderd en je hebt ons niet verteld.
 4. Data Beveiliging
  Bij de aankoop van de Prepaid Kaart via de Website en het gebruik ervan, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. Ons privacybeleid is opgenomen op onze website, het bevat details van de persoonlijke informatie die wij verzamelen, hoe het zal worden gebruikt, en aan wie we het doorgeven. U kunt ons doorgeven dat u geen marketing materiaal van ons wil ontvangen door ons of te e-mailen of te bellen via de contactgegevens op de website.
 5. Geschillen met Verkopers
  Als u een geschil heeft over de aankopen gedaan met uw Prepaid Kaart, moet u deze regelen met de persoon van wie u de goederen of diensten heeft gekocht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, de legaliteit of enig ander aspect van alle gekochte goederen of diensten met uw Prepaid Kaart. Vergeet niet dat als u eenmaal uw Prepaid Kaart gebruikt om een aankoop te doen we deze transactie niet tegen kunnen houden.
 6. Mededeling
  Als u een vraag heeft met betrekking tot uw Prepaid Card, kunt u gebruik maken van de “Contact ons” faciliteit op de website. We zullen zo snel mogelijk uw vraag behandelen. Als u niet via deze weg uw vraag wilt indienen kunt u als alternatief onze klantenservice telefoonlijn bellen op +31 (0) 73 781 0003. Gesprekken worden in rekening gebracht volgens uw provider standaard tarief. Als alternatief kunt u ons schrijven naar Moneypass, Rietveldenweg 41A, 5222 AP, ’s-Hertogenbosch, Nederland.
 7. Klachten
  De Prepaid Kaart programma wordt beheerd door Payment Card Technologies (Retail) Ltd. Indien u niet tevreden bent op enige wijze met uw prepaid kaart of de manier waarop het beheerd wordt, meld u aan ons per post, e-mail of telefoon, met behulp van de gegevens vermeld in het Contact Pagina op de website zodat we de omstandigheden voor u kunnen onderzoeken. Alle klachten die u heeft zullen snel en correct behandeld worden. U mag uw onopgeloste klachten melden bij de Financial Ombudsman Service in South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, Verenigd Koninkrijk. Telefoon: +44 20 7964 1000 en e-mail:enquiries@financial-ombudsman.org.uk
 8. Vergoeding
  De Prepaid Kaart is een elektronisch geld product en hoewel het een product is geregeld door de Financial Services Authority, wordt het niet gedekt door de Financial Services Compensation Scheme. Geen enkele andere compensatieregeling bestaat om verlies te dekken in verband met de Prepaid Kaart. Dit betekent dat in het geval dat Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) failliet gaat, uw fondsen waardeloos en onbruikbaar kunnen worden met als gevolg dat u uw geld verliest.
 9. Toewijzing
  We kunnen de voordelen en lasten van deze voorwaarden aan een ander bedrijf geven op elk gewenst moment, door u 2 maanden voorafgaande de kennisgeving van deze te geven. Indien we dit doen, zullen uw rechten niet worden aangetast.
 10. Transfer naar een nieuwe Prepaid Kaart
  We kunnen uw ongebruikte saldo overmaken naar een nieuwe Prepaid Kaart verstrekt door een prepaid kaart uitgever anders dan Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) op elk moment. Voordat we dit doen, melden wij u 2 maanden van tevoren van de nieuwe Prepaid Kaart regelingen en de nieuwe Prepaid Kaart voorwaarden. Tenzij u ons binnen de 2 maanden doorgeeft dat u geen nieuwe Prepaid Kaart wilt van de nieuwe Prepaid Card uitgever, gaat u ermee akkoord dat we automatisch de ongebruikte saldo op uw Prepaid Kaart verhuizen naar een nieuwe Prepaid Kaart van de nieuwe Prepaid Kaart uitgever.
 11. Toepasselijk recht
  Deze overeenkomst wordt gesloten in het Engels. Communicatie met u zal in het Nederlands zijn. Deze voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht.
 12. Bescherming fonds
  Als een verantwoordelijke elektronisch geld uitgever, Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) zorgt ervoor dat zodra uw geld is ontvangen het word gestort in een speciaal beveiligde account, specifiek om de transacties gemaakt door uw Prepaid Kaart af te lossen. In het geval dat Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”)failliet gaat, is het geld dat u hebt opgeladen, die zijn aangekomen en zijn gestort door Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”), beschermd tegen de claims van schuldeisers ..
 13. Prepaid Kaart Uitgever
  Uw Prepaid Kaart wordt uitgegeven door Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”), waarvan de maatschappelijke zetel is Portland House, New Bridge Street, Newcastle Upon Tyne, Tyne and Wear, NE1 8AL, die is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Services Authority (geregistreerd nummer 900051) als een hypotheekbank en een uitgever van e-geld. Uw Prepaid Kaart is eigendom van Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) en is niet overdraagbaar aan iemand anders.

MasterCard is een geregistreerd handelsmerk van MasterCard International Incorporated. De kaart wordt uitgegeven door Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) conform de licentie van MasterCard International Inc WDCS is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Services Authority als een uitgever van e-geld (registratie nr. 900051)

Prepaid Kaart Algemene voorwaarden (Winkel aankoop)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw Prepaid Card. U dient deze zorgvuldig te lezen. In de algemene voorwaarden staat “u” voor de naam van de Prepaid Kaarthouder en de gemachtigde gebruiker van het Prepaid Card. “Wij”, “ons” of “onze” staat voor Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) ltd die namens haar optreedt. “Website” betekent dat onze website op www.moneypass.nl.

 1. Uw Prepaid MasterCard kaart
  U kunt gebruik maken van de Prepaid Kaart op elke locatie die het MasterCard acceptatie teken heeft, zoals winkels, restaurants, online, of op de telefoon. U kunt ook in het buitenland gebruik maken van uw Prepaid kaart. Voordat u de Prepaid Kaart gebruikt moet u ervoor zorgen dat er genoeg geld op is geladen. U zult niet in staat zijn en moet niet proberen om Prepaid Kaart te gebruiken na de vervaldatum. Uw Prepaid Kaart is geen credit kaart en kan alleen worden gekoppeld aan uw bankrekening voor van het opladen van de kaart. U zult geen rente verdienen over het saldo op uw Prepaid Kaart.
 2. Het aanvragen en activeren van uw Prepaid Kaart
  Om onze Prepaid Kaart te kopen moet je minimaal 18 jaar oud zijn en een inwoner van Nederland. U uw gegevens online registreren opwww.moneypass.nlvoordat u gebruik kan maken van uw kaart. U moet de handtekening strip op de achterkant van de Prepaid Kaart zo snel mogelijk tekenen. Kijk op onze website www.moneypass.nl voor alle Prepaid Kaart oplaad opties, of kijk naar de “Opladen van uw Prepaid Kaart” sectie hieronder. Door gebruik te maken van de Prepaid Kaart gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Het opladen van uw Prepaid Kaart
  Geld kan online op uw Prepaid Kaart worden geladen opwww.moneypass.nl. De maximale saldo op uw Prepaid Kaart is € 250. Uw Prepaid Kaart kan slechts een keer worden geladen. Het saldo op uw Prepaid Kaart kan nooit hoger zijn dan € 250 op elk moment. Wij behouden ons het recht om de acceptatie van een bepaalde oplaad transactie te weigeren. Na ontvangst,uw geld zal zonder vertraging beschikbaar zijn voor gebruik.
 4. Het gebruik van uw Prepaid Kaart
  Gedetailleerde instructies voor het gebruik van u uw Prepaid Kaart zijn te vinden op de Website. U dient deze instructies te volgen wanneer u uw Prepaid Kaart gaat gebruiken. We zullen de waarde van uw transacties aftrekken van het saldo op uw Prepaid Kaart. We zullen ook alle van toepassing zijnde kosten aftrekken zodra zij verschuldigd zijn door u, zie onze tarieven sectie hieronder voor meer informatie over onze tarieven. De Prepaid Kaart is ons bezit. We kunnen u vragen om te stoppen met het gebruiken van uw Prepaid Kaart en het terug te sturen naar ons of te vernietigen. We kunnen op elk moment staken, beperken of annuleren van uw prepaid kaart of weigeren om een prepaid-kaart te verstrekken of te vervangen voor redenen in verband met het volgende:
  • We zijn bezorgd over de veiligheid van uw account of van de Prepaid kaarten die we hebben verstrekt aan u;
  • we vermoeden dat uw account wordt gebruikt in een niet-toegestane of frauduleuze wijze;
  • of we moeten het doen om te voldoen aan de wet.

Als we dit doen, vertellen wij het u zo snel mogelijk of wanneer we zijn toegestaan om dit te doen, na het nemen van de volgende stappen. Net als andere betaalkaarten, kunnen wij niet garanderen dat een verkoper uw Prepaid Kaart accepteert. We mogen ook weigeren om een transactie te betalen:
• Als we bezorgd zijn over de veiligheid van uw prepaid kaart of we vermoeden dat uw Prepaid-kaart wordt gebruikt in een niet-toegestane of frauduleuze wijze;
• Als er onvoldoende middelen zijn opgeladen op uw Prepaid Kaart op het moment van een transactie om het bedrag van de transactie en eventuele van toepassing zijnde kosten te dekken;
• Als er een uitstaande Tekort is op de prepaid kaart volgens situatie 12;
• als wij gegronde redenen hebben om te geloven dat u handelt in strijd met deze overeenkomst;
• als we vermoeden dat een transactie mogelijk verdacht of illegaal is (bijvoorbeeld, als we vermoeden dat een frauduleuze transactie wordt gemaakt), of
• gevolg zijn van fouten, storingen (mechanisch of anderszins) of weigeringen door handelaren, betalingsverwerkers of betaalsystemen voor het verwerken van transacties.
Als we weigeren om een transactie te autoriseren, zullen wij, indien mogelijk, u meteen vertellen waarom, tenzij het onwettig zou zijn voor ons om dat te doen. U kunt de informatie die wij bewaren corrigeren die ons aanleiding geeft om een transactie te weigeren door contact op te nemen met ons op +31 (0) 73 781 0003.

 1. Autoriseren van Transacties
  Onder voorbehoud van de opties van betrokken Prepaid Kaart, kan de autorisatie van een transactie inhouden de toestemming voor een enkele transactie, een reeks of terugkerende transacties (waaronder transacties voor onbepaalde duur) of pre-autorisatie van toekomstige transacties van een bepaalde of onbepaalde bedrag Een Prepaid Kaart transactie wordt beschouwd als geautoriseerd door u, wanneer u;
  • de transactie autoriseert op het verkooppunt door het volgen van de instructies van de handelaar of de verkoper om de transactie te autoriseren, dit houd in:
  a) het invoeren van uw PIN-code of het verstrekken van een andere beveiligingscode;
  b) het ondertekenen van een verkoop-bon;
  c) het verstrekken van de Prepaid Kaart gegevens en / of enige andere gegevens wanneer gevraagd;
  d) zwaaien / swipen van de Prepaid-kaart over een kaartlezer of het plaatsen van uw prepaid-kaart in een kaartlezer voor het verrichten van een betaling
  • Plaats een Prepaid Kaart en toets uw PIN-code in om een geldopname te doen bij een geldautomaat;
  • doe een verzoek voor een voorschot in contanten op elk bank loket;

Autorisatie voor een transactie mag niet door u worden ingetrokken (of herroepen) nadat het is ontvangen. Echter, de volgende transacties kunnen worden ingetrokken als u of een extra Prepaid Kaarthouder de leverancier op de hoogte stelt (plus het verstrekken van een kopie van de kennisgeving aan ons):
• elke transactie waar is overeengekomen dat die zal plaatsvinden op een later tijdstip dan de datum van autorisatie, zolang de melding niet later dan aan het einde van de dag is gedaan op de werkdag voordat het zou plaatsvinden;
• Automatische incasso’s als zij zich voordoen na de datum van de opname

Geld ontvangen door ons om de geautoriseerde transacties te betalen zal aan de verkoper worden betaald binnen 3 dagen nadat wij de opdracht tot betaling hebben ontvangen. Een transactie (de betalingsopdracht) zal worden ontvangen als volgt:
• voor aankopen en ATM-transacties, op het moment dat wij de transactie instructie hebben ontvangen van de verkopende handelaar of ATM-operator;
• voor andere transacties die rechtstreeks aan ons worden gecommuniceerd, op het moment dat u ons vraagt om de transactie te voltooien.
• Indien met betrekking tot;
a) voor aankopen en ATM-transacties, op het moment dat wij de transactie instructie ontvangen van de verkopende handelaar of ATM-operator; of
b) andere handelingen die rechtstreeks aan ons worden gecommuniceerd, kunt u ons vragen om de transactie te voltooien na 15.00 uur de transactie opdracht of verzoek wordt geacht te zijn ontvangen door ons op de volgende werkdag.

 1. Annulering en het verstrijken van uw Prepaid Kaart
  Deze overeenkomst zal zich voor onbepaalde tijd voortzetten tenzij beëindigd door of annulering van de kaart of verstrijken van de geldigheid. U heeft een wettelijk recht om uw Prepaid Kaart te annuleren tot 14 dagen nadat u de Prepaid Kaart heeft ontvangen zonder dat de Annuleringskosten in rekening worden gebracht – Dit periode van 14 dagen is bekend als de “Afkoelingsperiode”. Onder deze voorwaarden, heeft u ook het recht om uw Prepaid Kaart te annuleren op elk moment na de 14 daagse Afkoelingsperiode, zonder mededeling, en de eventuele resterende bedragen op uw Prepaid Kaart zal worden teruggegeven aan u binnen 5 dagen nadat een bevredigende controle heeft plaatsgevonden. Wij kunnen uw overeenkomst annuleren om welke reden dan ook met een opzegtermijn van minstens 2 maanden:
  • Als deze overeenkomst of uw kaart vervalt op een ingestelde datum en we zijn niet overeengekomen om deze overeenkomst te verlengen;
  • als u een belangrijk onderdeel van deze overeenkomst verbreekt, of herhaaldelijk verbreekt met de overeenkomst en faalt om de zaak tijdig op te lossen;
  • als je handelt op een wijze die dreigend of beledigend is tegenover ons personeel, dan wel een van onze vertegenwoordigers;
  • als u faalt in het betalen van de kosten die u heeft gemaakt of faalt in het recht zetten van eventuele tekorten;
  • in het geval van uw overlijden
  We kunnen deze overeenkomst ook annuleren of uw kaart of rekening onmiddellijk blokkeren indien wij vermoeden dat uw Prepaid Kaart bewust wordt gebruikt door u om fraude te plegen of voor andere illegale doeleinden. Als wij dat doen zullen wij het aan u melden zodra we toestemming hiervoor hebben. Indien wij uw Prepaid Kaart annuleren, moet u ons vertellen wat u wilt dat wij met de ongebruikte bedragen doen binnen 3 maanden na de datum waarop wij u vertellen dat uw Prepaid Kaart wordt geannuleerd. We kunnen de bedragen terugstorten op de rekening waarmee de kaart is opgeladen, op een bankrekening met dezelfde naam als de prepaid-kaart of we kunnen cheque uitgeven voor uw terugbetaling. Let op: wij zullen uw ID nodig hebben om uw identiteit te verifiëren, om de Anti witwas eisen van geld eisen te voldoen. Indien wij geen contact hebben gehad binnen drie maanden zal het geld geretourneerd worden op de bron die gebruikt is om de kaart op te laden.

Als uw Prepaid Kaart wordt geannuleerd, zullen wij uw Prepaid Kaart onmiddellijk blokkeren zodat het niet gebruikt kan worden. U heeft geen recht op een terugbetaling van geld dat u al hebt uitgegeven aan geautoriseerde transacties, of in afwachting van of kosten voor het gebruik van de Prepaid Kaart van voor de Prepaid Kaart is geannuleerd of verlopen. U kunt uw Prepaid Kaart annuleren door het sturen van een e-mail naar ons via de “contact” functie op de website, en bevestigt dat u uw Prepaid Kaart heeft vernietigd. Als u uw Prepaid Kaart annuleert, wanneer alle transacties en kosten zijn afgetrokken, zullen we ervoor zorg dragen dat alle ongebruikte geld terug wordt betaald aan u, zie “Uw rechten op Terugkoop van de bedragen en vergoeding van transacties op uw Prepaid Kaart” hieronder voor meer informatie. Terugkoop kosten kunnen in rekening gebracht worden (zie tarieven hieronder), tenzij u heeft afgesproken om alle ongebruikte bedragen over te zetten op een andere Prepaid Kaart beheerd door ons, of u kan uw Prepaid Kaart annuleren binnen 14 dagen na ontvangst. Uw Prepaid Kaart is 24 maanden geldig. Kort voor het verstrijken van uw Prepaid Kaart, zullen wij contact met u nemen om te vragen of u een vervangende kaart nodig hebt. Als u zo snel mogelijk kan bevestigen dat u een vervangende kaart wenst te ontvangen dan, afhankelijk van het ontvangen van aanvaardbaar bewijs van de identiteit van u, zullen we een nieuwe kaart uitgeven vóór het verlopen van uw kaart. Wanneer we een vervangende Prepaid Kaart uitgeven kunnen wij kosten in rekening brengen. Zie sectie 12 voor een overzicht van de kosten.

 1. Het veilig houden van uw Prepaid Kaart
  U moet uw Prepaid Kaart behandelen als contant geld. Als die verloren of gestolen is, kunt u uw geld geheel of gedeeltelijk kwijtraken op uw Prepaid Kaart, op dezelfde manier als wanneer u contant geld verliest in uw portemonnee of tas. Als gevolg daarvan moet u uw Prepaid Kaart veilig bewaren en niet door iemand anders laten gebruiken. Wanneer u een PIN-code krijgt, moet u deze altijd geheim houden. U moet de pincode onthouden, en nooit openbaar maken van de PIN-code of beveiliging informatie. Als u vermoedt dat iemand anders uw PIN-code kent, moet u deze zo spoedig mogelijk veranderen. Je kunt je PIN-code veranderen naar iets meer gedenkwaardig bij de meeste geldautomaten door het volgen van de instructies op het scherm. Wij raden u aan het saldo op uw Prepaid Kaart regelmatig online op de website te controleren. Wij zullen u voorzien van uw Prepaid Kaart balans en een overzicht van recente transacties, hetzij langs elektronische weg of op elk moment op onze beveiligde website. Uw statement ziet er als volgt uit:
  • informatie met betrekking tot elk Prepaid Kaart transactie die u in staat stelt om ze te kunnen identificeren;
  • het bedrag van de Prepaid Kaart transactie getoond in de valuta waarin de transactie werd betaald of ten laste van de rekening;
  • het bedrag van de kosten voor de transactie
  • de datum waarop de transactie werd geautoriseerd of geplaatst op de rekening.
 2. Verloren of gestolen Prepaid Kaart en niet geautoriseerde of verkeer uitgevoerde betalingen
  U moet ons zo spoedig mogelijk melden door ons te bellen op onze 24 uur verloren of gestolen kaart hulplijn op +31 (0) 73 781 0003 als u weet of vermoedt dat een Prepaid Kaart verloren of gestolen is, of dat de PIN-code of wachtwoord bekend is bij een onbevoegd persoon of als u denkt dat een transactie onjuist is uitgevoerd. Als u aan ons vraagt om te doen, zullen we elk betwiste transactie onderzoeken of misbruik van uw Prepaid Kaart en kunnen we meer informatie en hulp van u nodig hebben. We zullen elk verkeerd uitgevoerde transactie onmiddellijk terugbetalen tenzij we enige reden hebben om te geloven dat het incident is veroorzaakt door een breuk van deze overeenkomst, grove nalatigheid of indien wij redelijke gronden hebben om frauduleuze activiteiten vermoeden. Als uit onze onderzoeken blijkt dat een betwiste transactie werd goedgekeurd door u, of u hebt frauduleus of met grove nalatigheid gehandeld (bijvoorbeeld door uw prepaid kaart of PIN-code niet veilig te houden), kunnen we enige terugbetaling aan u terugdraaien en u kunt aansprakelijk gesteld worden voor alle verlies die wij kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de Prepaid Card.

U zult aansprakelijk worden gesteld tot een maximum van £ 50 voor eventuele verliezen in verband met voortvloeiende niet-geautoriseerde betalingstransacties –

 1. c) van het gebruik van de verloren of gestolen kaart
  d) waar u zich de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken van de kaart niet veilig heeft gehouden
 2. Onze aansprakelijkheid
  Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit:
  • een oorzaak die het gevolg is van abnormale of onvoorziene omstandigheden buiten onze controle, gevolgen die onvermijdelijk zouden zijn geweest, ondanks al onze inspanningen van het tegendeel, of
  • een winkelier weigert om je Prepaid Kaart te aanvaarden, of
  • onze naleving van de wet-en regelgeving; of
  • verlies of beschadiging van gegevens, tenzij veroorzaakt door onze opzettelijke fout.
  Wij zijn ook niet aansprakelijk voor:
  • onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van inkomsten, goodwill, kansen of verwachte besparingen;
  • enige indirecte of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht om enige redelijke kosten in rekening te brengen die wij moeten maken in het nemen van maatregelen om u te stoppen met het gebruik van deze Prepaid Kaart en het terugkrijgen van eventuele gelden die u verschuldigd bent als gevolg van uw activiteiten.

 1. Uw recht op terugkoop van bedragen en de vergoeding van transacties op uw Prepaid Kaart
  Terugkrijgen van de bedragen op uw Prepaid Kaart
  U hebt het recht om de bedragen op uw Prepaid Kaart terug te krijgen te allen tijde geheel of gedeeltelijk. Om dit te doen, stuur ons een e-mail via de “contact” faciliteit op de website, of contact ons op telefoon +31(0) 73 781 0003 met het verzoek voor de terugkoop en de vermelding van het bedrag dat terug gekregen moet worden. Als u verzoekt voor terugkoop van alle fondsen op uw Prepaid Kaart, dient u schriftelijk te bevestigen dat u uw Prepaid Kaart hebt vernietigd door het door te knippen. Wanneer we uw verzoek verwerken, kunnen wij u vragen om ons te voorzien van documenten, zoals identificatie, zodat wij uw aanvraag kunnen verwerken in overeenstemming met de wettelijke vereisten. We kunnen ook kosten in rekening brengen als een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
  4. U verzoekt een terugkoop voor de beëindiging of het verlopen van deze overeenkomst
  5. U annuleert deze overeenkomst voor de overeengekomen beëindiging of vervaldatum, of
  6. U vraagt terugkoop meer dan een jaar na de datum van beëindiging of het verlopen van deze overeenkomst
  Zie sectie 12 voor een overzicht van de kosten met inbegrip van kosten voor terugkoop. We zullen de waarde van de bedragen op uw kaart niet terug betalen indien u uw verzoek voor terugkoop van het geld meer dan zes jaar na de datum van beëindiging of het verlopen van deze overeenkomst Wij zullen een cheque sturen naar je laatste opgegeven adres, of we regelen een elektronische overschrijving naar een bankrekening doorgegeven door u. Echter, om ons in staat stellen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, kunnen wij u vragen ons te voorzien van bepaalde informatie, voordat we uw verzoek om teruggave kunnen verwerken.
  Terugbetaling Transacties

Het kan zijn dat u recht heeft om terugbetaling te eisen met betrekking tot transacties waarbij:
• de transacties niet waren toegestaan op grond van deze overeenkomst;
• we zijn verantwoordelijk voor een transactie die verkeerd werd uitgevoerd aan ons aangemeld overeenkomstig artikel 8 hierboven;
• een pre-geautoriseerde transactie heeft het exacte bedrag niet opgeven tijdens het verlenen van de autorisatie en de in rekening gebrachte bedrag door een leverancier is meer dan u of een extra Prepaid Kaarthouder redelijkerwijs had kunnen verwachten, rekening houdend met de normale uitgaven patronen op de prepaid kaart of de omstandigheden van de transactie.
• een claim voor een terugbetaling voor de gegeven omstandigheden hierboven beschreven zal niet worden aanvaard indien het bedrag van de transactie ter beschikking werd gesteld aan u ten minste 4 weken voor de transactie datum of het is gemaakt meer dan 8 weken na debitering aan uw account.
• we werden in kennis gesteld van de niet-toegestane / verkeerd uitgevoerde transactie binnen 13 maanden na de datum van debitering

 1. Wijzigingen in deze voorwaarden
  Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde veranderen door kennisgeving aan u per e-mail of andere overeengekomen wijze ten minste 2 maanden vóór de verandering gemaakt word. De up-to-date versie van de Prepaid Kaart voorwaarden zullen altijd beschikbaar zijn op de website. De wijziging zal automatisch van kracht zijn en van u zal worden aangenomen dat de aangemelde wijziging zijn aanvaard, tenzij u aangeeft dat u niet akkoord gaat met de wijziging. In dat geval, zullen we dit bericht te behandelen als melding dat u direct wenst te beëindigen. In dergelijke gevallen vergoeden wij het saldo op de kaart in overeenstemming met artikel 10 hierboven en aan u zullen er geen terugkoop kosten in rekening worden gebracht.

We kunnen direct wijzigingen aanbrengen in de wisselkoers gebruikt om buitenlandse transacties om te zetten in Sterling. Voor alle transacties in een vreemde valuta kunt u zien wat de toepasselijke wisselkoers was op het moment van de transactie door contact op te nemen met onze Klantenservice Team.

 1. Kosten en gebruiksbeperkingen
  Wij rekenen geen kosten voor het controleren van uw on-line balans en transacties. Echter, de volgende tarieven wel van toepassing.
  Wanneer u uw Prepaid Kaart gebruikt bij een geldautomaat, kunt u ook onderworpen zijn aan de geldende tarieven, toeslag regels en voorschriften van de desbetreffende ATM, of andere financiële instelling of vereniging.
  Als we besluiten om een verhogen of invoeren van nieuwe kosten, melden wij u per e-mail, tekst of post, op zijn minsttwee maandenvoordat eventuele wijzigingen van kracht worden. Autorisatie zal worden aangevraagd voor alle transacties op het moment dat de transactie word uitgevoerd. In het onwaarschijnlijke geval, om welke reden dan ook, een transactie is voltooid als er onvoldoende geld op de Prepaid kaart voor die transactie (een “Tekort”), wordt het tekort door u betaald, tenzij het komt door een fout van de kant van de winkelier waar het Prepaid Kaart werd gebruikt, in dit geval kunnen we proberen het tekort van de retailer te krijgen.
  U gaat ermee akkoord dat, zodra we dit Tekort aan u bekend maken, brengen wij u dit tekort bedrag in rekening. Wij kunnen het bedrag van het tekort op een andere Prepaid kaart die u van ons heeft in rekening brengen, of een andere betalingsmethode die u kan aangeven op dat moment, of tegen enige fondsen die u vervolgens kan opladen op uw Prepaid-kaart of op een extra Prepaid Kaart die u heeft besteld. Totdat wij het tekort bedrag ontvangen, kunnen wij uw Prepaid Kaart blokkeren en eventuele extra Prepaid kaarten die aan u zijn verbonden.
 2. Uw gegevens
  U moet ons zo snel mogelijk melden als u uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres wijzigt. Als wij met u contact opnemen met betrekking tot uw Prepaid Kaart, bijvoorbeeld, om u te melden dat wij uw Prepaid Kaart hebben geannuleerd of om u een terugbetaling per cheque te sturen, zullen we gebruik maken van de meest recente adresgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Alle e-mail aan u zal worden behandeld als zijnde ontvangen door zodra deze door ons wordt gestuurd. Wij zijn niet aansprakelijk voor u of indien uw contactgegevens zijn veranderd en je hebt ons niet verteld.
 3. Data Beveiliging
  Bij de aankoop van de Prepaid Kaart via de Website en het gebruik ervan, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. Ons privacybeleid is opgenomen op onze website, het bevat details van de persoonlijke informatie die wij verzamelen, hoe het zal worden gebruikt, en aan wie we het doorgeven. U kunt ons doorgeven dat u geen marketing materiaal van ons wil ontvangen door ons of te e-mailen of te bellen via de contactgegevens op de website.
 4. Geschillen met Verkopers
  Als u een geschil heeft over de aankopen gedaan met uw Prepaid Kaart, moet u deze regelen met de persoon van wie u de goederen of diensten heeft gekocht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, de legaliteit of enig ander aspect van alle gekochte goederen of diensten met uw Prepaid Kaart. Vergeet niet dat als u eenmaal uw Prepaid Kaart gebruikt om een aankoop te doen we deze transactie niet tegen kunnen houden.
 5. Mededeling
  Als u een vraag heeft met betrekking tot uw Prepaid Card, kunt u gebruik maken van de “Contact ons” faciliteit op de website. We zullen zo snel mogelijk uw vraag behandelen. Als u niet via deze weg uw vraag wilt indienen kunt u als alternatief onze klantenservice telefoonlijn bellen op +31 (0) 73 781 0003. Gesprekken worden in rekening gebracht volgens uw provider standaard tarief. Als alternatief kunt u ons schrijven naar Moneypass, Rietveldenweg 41A, 5222 AP, ’s-Hertogenbosch, Nederland.
 6. Klachten
  De Prepaid Kaart programma wordt beheerd door Payment Card Technologies (Retail) Ltd. Indien u niet tevreden bent op enige wijze met uw prepaid kaart of de manier waarop het beheerd wordt, meld u aan ons per post, e-mail of telefoon, met behulp van de gegevens vermeld in het Contact Pagina op de website zodat we de omstandigheden voor u kunnen onderzoeken. Alle klachten die u heeft zullen snel en correct behandeld worden. U mag uw onopgeloste klachten melden bij de Financial Ombudsman Service in South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, Verenigd Koninkrijk. Telefoon: +44 20 7964 1000 en e-mail:enquiries@financial-ombudsman.org.uk
 7. Vergoeding
  De Prepaid Kaart is een elektronisch geld product en hoewel het een product is geregeld door de Financial Services Authority, wordt het niet gedekt door de Financial Services Compensation Scheme. Geen enkele andere compensatieregeling bestaat om verlies te dekken in verband met de Prepaid Kaart. Dit betekent dat in het geval dat Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) failliet gaat, uw fondsen waardeloos en onbruikbaar kunnen worden met als gevolg dat u uw geld verliest.
 8. Toewijzing
  We kunnen de voordelen en lasten van deze voorwaarden aan een ander bedrijf geven op elk gewenst moment, door u 2 maanden voorafgaande de kennisgeving van deze te geven. Indien we dit doen, zullen uw rechten niet worden aangetast.
 9. Transfer naar een nieuwe Prepaid Kaart
  We kunnen uw ongebruikte saldo overmaken naar een nieuwe Prepaid Kaart verstrekt door een prepaid kaart uitgever anders dan Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) op elk moment. Voordat we dit doen, melden wij u 2 maanden van tevoren van de nieuwe Prepaid Kaart regelingen en de nieuwe Prepaid Kaart voorwaarden. Tenzij u ons binnen de 2 maanden doorgeeft dat u geen nieuwe Prepaid Kaart wilt van de nieuwe Prepaid Card uitgever, gaat u ermee akkoord dat we automatisch de ongebruikte saldo op uw Prepaid Kaart verhuizen naar een nieuwe Prepaid Kaart van de nieuwe Prepaid Kaart uitgever.
 10. Toepasselijk recht
  Deze overeenkomst wordt gesloten in het Engels. Communicatie met u zal in het Nederlands zijn. Deze voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht.
 11. Bescherming fonds
  Als een verantwoordelijke elektronisch geld uitgever, Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) zorgt ervoor dat zodra uw geld is ontvangen het word gestort in een speciaal beveiligde account, specifiek om de transacties gemaakt door uw Prepaid Kaart af te lossen. In het geval dat Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) failliet gaat, is het geld dat u hebt opgeladen, die zijn aangekomen en zijn gestort door Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”), beschermd tegen de claims van schuldeisers.
 12. Prepaid Kaart Uitgever
  Uw Prepaid Kaart wordt uitgegeven door Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”), waarvan de maatschappelijke zetel is Portland House, New Bridge Street, Newcastle Upon Tyne, Tyne and Wear, NE1 8AL, die is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Services Authority (geregistreerd nummer 900051) als een hypotheekbank en een uitgever van e-geld. Uw Prepaid Kaart is eigendom van Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) en is niet overdraagbaar aan iemand anders.

MasterCard is een geregistreerd handelsmerk van MasterCard International Incorporated. De kaart wordt uitgegeven door Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) conform de licentie van MasterCard International Inc WDCS is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Services Authority als een uitgever van e-geld (registratie nr. 900051)